Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.

Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.

Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.

Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.

Never interrupt someone doing what you said couldn’t be done.

Xem thêm:  Dụng nhân như dụng mộc.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *