Home / Những câu tục ngữ hay / Đói rụng râu, sầu rụng tóc

Đói rụng râu, sầu rụng tóc

Đói rụng râu, sầu rụng tóc

Đói rụng râu, sầu rụng tóc.

Xem thêm:  Có đứt tay, mới hay thuốc

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Voi chẳng đẻ, đẻ thì lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *