Đàn ông cần tiền chủ yếu chỉ để cho hai việc: có được nàng và thoát được nàng!

Đăng bởi Mạnh Sang - Lượt xem 3
Chuyên mục Danh ngôn về đàn ông