Home / Những câu nói hay / Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về để làm vơi bớt mọi nỗi .

Xem thêm:  Trình bày suy nghĩ của bạn về sự khiếm khuyết

Check Also

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi. >> Tải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *