Home Những câu trích dẫn hayNhững câu trích dẫn hay về cuộc sống Con người ta không được xem nhẹ chuyện sống chết, phải nhận định thời thế, quý trọng sinh mạng.