Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.

Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.

Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.

phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.

Men must live and create. Live to the point of tears.

Xem thêm:  Chứng minh rằng: T nú là nhân vật đậm màu sắc sử thi nhưng vẫn có tính cách riêng biệt, độc đáo

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *