Home Những câu trích dẫn hayNhững câu trích dẫn hay về cuộc sống Con người một khi đã có điểm yếu, dù làm gì cũng sẽ sợ hãi.