Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

Xem thêm:  Phân tích nội dung nghệ thuật của bài ca dao thứ ba trong chùm những bài ca dao dân ca tình cảm gia đình

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *