Home / Những câu tục ngữ hay / Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân.

Xem thêm:  Buôn có bạn

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Đắm đò nhân thể giặt mẹt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *