Home / Những câu tục ngữ hay / Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân

Con mắt là mặt đồng cân.

Xem thêm:  Vay thì ha hả, trả thì hi hi

Check Also

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ

Nể quá hóa sợ. Xem thêm:  Người lười, đất không lười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *