Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Những câu status hay