Home / Những câu ca dao hay / Có phúc lấy được vợ già

Có phúc lấy được vợ già

Có phúc lấy được vợ già

Có phúc lấy được vợ già,

Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh.

Vô phúc lấy phải trẻ ranh.

Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi.

Xem thêm:  Sông có khúc, người có lúc

Check Also

Em về dệt vải trên khung

Em về dệt vải trên khung

Anh về Đập Đá, Gò Găng, Để em dệt vải sáng trăng một mình, Em …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *