Home Những câu nói hay Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta không nên đề những khó khăn đánh bại mình.