Home / Những câu trích dẫn hay / Những câu trích dẫn hay về cuộc sống / Chúng ta dùng tên giả nói thật trên mạng, dùng tên thật nói láo ở thực tế.

Chúng ta dùng tên giả nói thật trên mạng, dùng tên thật nói láo ở thực tế.

Chúng ta dùng tên giả nói thật trên mạng, dùng tên thật nói láo ở thực tế.

Chúng ta dùng tên giả nói thật trên mạng, dùng tên thật nói láo ở thực tế.

Sự mềm mại dưới lớp quân trang – Chiết Chỉ Mã Nghị

Xem thêm:  Tạm biệt, là vì sau đấy, có thể còn tốt đẹp gặp lại. Có những người đã định sẽ không hề gặp lại, nên cũng không cần nói tạm biệt...

Check Also

Cuộc đời là một chuyến đi rất dài, nó có sức mạnh có thể khiến lời hứa thành một trò cười hay lời nói dối.

Cuộc đời là một chuyến đi rất dài, nó có sức mạnh có thể khiến lời hứa thành một trò cười hay lời nói dối.

Cuộc đời là một chuyến đi rất dài, nó có sức mạnh có thể khiến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *