Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về cuộc sống / Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.

Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.

Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.

thực tế cần bỏ qua sự thật.

Practical politics consists in ignoring facts.

Xem thêm:  Hãy nhớ, bạn của tôi, rằng tri thức mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta không nên tin thứ yếu hơn.

Check Also

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại của bây giờ. Đôi khi uống thấy trăng ngày xưa cũng khác, thơ ngày xưa mới thật là thơ.

Đôi khi uống chỉ để thèm được nhớ, chuyện một hôm qua là thần thoại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *