Home / Những câu tục ngữ hay / Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng lắm, càng oan trái nhiều.

Xem thêm:  Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời. Thời gian là thuốc bổ. Khổ đau là ống nghiệm.

Check Also

Hiền quá hóa ngu

Hiền quá hóa ngu

Hiền quá hóa ngu. Xem thêm:  Người thiếu khôn ngoan là người đứng trong tiệm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *