Home / Những câu tục ngữ hay / Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều

Càng lắm, càng oan trái nhiều.

Xem thêm:  Làm tùy phủ, ngủ tùy chồng

Check Also

Hiền quá hóa ngu

Hiền quá hóa ngu

Hiền quá hóa ngu. Xem thêm:  Có của chia của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *