Home Những câu danh ngôn hay Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.