Home Những câu danh ngôn hayNhững câu danh ngôn hay về thời gian Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.