Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về khoa học / Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.

Xem thêm:  Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

Check Also

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp.

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp.

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *