Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

Cách tốt nhất để , là .

The most effective way to do it, is to do it.

Xem thêm:  Cứ làm việc tốt phần mình, trời sẽ cho các thứ khác.

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *