Biển cạn, sông cạn, lòng qua không cạn

Đăng bởi Lê Sơn - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Ca dao chọn lọc