Home Những câu danh ngôn hay Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.