Home Những câu danh ngôn hayNhững câu danh ngôn hay về phụ nữ Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều giá trị của tính cách hay phép màu nhiệm của cách ứng xử.