Home / Những câu danh ngôn hay / Những câu danh ngôn hay về công việc / Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.

Bạn không thể tạo ra , bạn trải qua nó.

You can’t create experience, you undergo it.

Xem thêm:  Phân tích câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để thấy vai trò của các yếu tố trong hoạt động sản xuất

Check Also

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. — Chance, my dear, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *