Ai làm cho nhiều người sợ hãi, thì kẻ đó cũng sợ hãi nhiều người.

Đăng bởi Hoà Minh - Lượt xem 6.2k
Chuyên mục Kho tàng danh ngôn